شمع موم زنبور عسل چه بوی دارد؟

بوی شمع موم عسل

شمع موم زنبور عسل یک محصول طبیعی است و از این رو بوی منحصر به فردی دارد. بوی آن ، درست مانند رنگ آن ، به آنچه زنبورهای سازنده موم در زمان برداشت موم از کندو تغذیه می کنند ، بستگی دارد. اگرشمع موم عسل را جلو دماغ خود بگیرید و نفس بکشید، هر شمع […]