خواص و مضرات عود؛ آیا سوزاندن عود و دود آن مضر است؟

مضرات عود

عود یک ماده دود زا است که از مواد طبیعی ساخته می‌شود و می‌توان آن‌را سوزاند و از دود و رایحه‌ی معطری که ایجاد می‌کند، استفاده کرد. انواع عودها رایحه و مواد تشکیل دهنده‌ی متفاوتی دارند. عود سرو یا گل رز نمونه‌هایی از انواع عودها هستند. برخی از آن‌ها با رزین و برخی دیگر با […]