بهترین انتخاب فیتیله شمع ضخیم

سوخت مناسب شمع با قطر شمع و انتخاب ضخامت فیتیله آن ارتباط مستقیم دارد. پس انتخاب فیتیله متناسب با قطر شمع در مدت زمان و نحوه سوخت شمع بسیار تاثیر گذار است. اهمیت این انتخاب در مورد فیتیله شمع ضخیم دو برابر می‌شود؛ چرا که فیتیله انتخابی شما باید بتواند به راحتی موم را جذب […]