محصول

پایه فیتیله دار شمع وارمر 30 گرم ( 100 عدد ±5 عدد)

۱۵,۰۰۰تومان

100 عدد پایه شمع فیتیله دار مخصوص شمع وارمر

ارتفاع فیتیله: 2 سانتی متر

توضیحات

مخصوص شمع وارمر