تفاوت عود آبشاری و مخروطی یا کله قندی

تفاوت عود آبشاری و مخروطی

انواع عودهای مختلف مانند شاخه‌ای دست ساز یا شرکتی، مخروطی، آبشاری در بازار موجود می‌باشند که به دلیل شباهت ظاهری عود آبشاری و مخروطی گاهی برای برخی افراد جای سوال است که تفاوت عود آبشاری و مخروطی در چیست؟ عود آبشاری عود آبشاری حالت کله قندی مانند عود مخروطی دارد. بعد از روشن کردن کردن […]